Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn trống

Tiếp tục mua sắm

Trung Nguyen // Cà phê phin lọc Kreation 1

€4,99

Đây là cà phê phin lọc Trung Nguyên Creative 1, có vị khá nhẹ và được tinh chế với chút cacao. Tuy nhiên, nó có hàm lượng caffein mạnh và thường được sử dụng để pha cà phê đá của Việt Nam. 

Đây là cà phê lọc Trung Nguyên Creative 1, có vị khá nhẹ và được tinh chế với chút cacao. Tuy nhiên, nó có hàm lượng caffein mạnh và thường được sử dụng để pha cà phê đá của Việt Nam.

Trung Nguyen // Cà phê phin lọc Kreation 1

€4,99
Tiếng Việt