Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn trống

Tiếp tục mua sắm

Asahi // Bia

€1,59

Bia Asahi được sản xuất bởi nhà máy bia cùng tên ,với kĩ thuật sản xuất bia và những máy móc tiên tiến đem lại loại bia cao cấp số 1 ở Nhật Bản . Vì mục đích này, chỉ những nguyên liệu tốt nhất, được chọn lọc dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt được sử dụng để tạo ra sự tương tác hoàn hảo giữa gia vị và tác dụng giải khát..


Dinese-Tipp: 

Passt ideal zu allen japanischen Gerichten.

Asahi // Bia

€1,59
Tiếng Việt