Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn trống

Tiếp tục mua sắm

Điều khoản và điều kiện ( GTC)

Điều khoản và điều kiện chung (GTC) § 1 Người dùng Những điều sau đây áp dụng với tư cách là người dùng của các GTC này:

dinese.de
Nguyễn Đức Việt
Richard-Wagner-Str. 31
95444 Bayreuth
Đăng ký tòa án: Tòa án quận Bayreuth

§ 2 Phạm vi Các điều khoản và điều kiện chung này áp dụng cho tất cả các giao dịch hợp pháp giữa người dùng và người tiêu dùng (theo § 13 BGB, một "thể nhân kết thúc giao dịch hợp pháp cho các mục đích chủ yếu không phải là hoạt động thương mại hoặc hoạt động nghề nghiệp độc lập của anh ấy ”). § 3 Giao kết hợp đồng và lưu trữ nội dung của hợp đồng Các quy định của điều khoản và điều kiện này áp dụng cho các đơn hàng do người tiêu dùng đặt qua trang web www.modelldomain.de của cửa hàng trực tuyến Modellshop. Hợp đồng được ký kết với người dùng (xem § 1). Việc trình bày và mô tả hàng hóa trên trang web của Modellshops www.modelldomain.de không phải là một hợp đồng cung cấp. đưa ra một đề nghị ràng buộc để giao kết hợp đồng mua bán. Hợp đồng chỉ được giao kết khi người dùng gửi xác nhận đơn hàng qua email. Văn bản của hợp đồng được lưu với các đơn đặt hàng. Người tiêu dùng nhận được một email với các chi tiết đơn đặt hàng và các điều khoản và điều kiện áp dụng. Sau khi kết thúc hợp đồng, dữ liệu đơn hàng không thể xem trực tuyến được nữa. § 4 Thanh toán Thuế bán hàng theo luật định và các thành phần giá khác được bao gồm trong giá niêm yết. Chi phí vận chuyển không được bao gồm trong giá hiển thị và có thể được bổ sung. Người tiêu dùng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán sau: Chuyển khoản qua Paypal Tiền mặt khi giao hàng § 5 Giao hàng, hạn chế giao hàng Việc giao hàng diễn ra trong vòng 7 ngày làm việc - trừ khi mô tả của một sản phẩm đã chọn có quy định rõ ràng khác. Trong trường hợp thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc PayPal, khoảng thời gian này bắt đầu vào ngày sau khi lệnh thanh toán được phát hành. § 6 Chuyển giao rủi ro Rủi ro do hư hỏng hoặc mất mát ngẫu nhiên của hàng hoá nằm ở người sử dụng cho đến khi hàng hoá được bàn giao và được chuyển cho người tiêu dùng khi hàng hoá được bàn giao. § 7 Giữ quyền sở hữu Người dùng bảo lưu quyền sở hữu đối với hàng hóa cho đến khi nhận được đầy đủ giá mua. § 8 Bảo hành Các quy định bảo hành theo luật định được áp dụng.

Asia Markt // Asia Supermarkt // Asia Shop // Asia Laden // Asia Märkte // Online Asia Markt // Online Asia Supermarkt

Tiếng Việt